Metal süsleme sanatı (ferforje), geleneksel ve çağdaş mimaride yapı süsleme elemanları veya eşya olarak yer almaktadır.

Ferforje, yapısal ve estetik fonksiyonu olan sanattır. Yapısal fonksiyonu, koruma, aydınlatma ve kullanım eşyalarında görülebilir. Kapı, pencere, korkuluk ve avlu gibi elemanlar koruma amaçlıdır. Avize, fener ve lamba gibi eşyalar aydınlatma fonksiyonu olan eşyalardır. Kameliye, sandalye, masa, bank, yatak gibi eĢyalar da kullanım fonksiyonuna sahip eşyalardır. Ferforje sanatında estetik fonksiyon, süsleme amaçlı olan eşyaların yanı sıra yapısal fonksiyonlu eşyalarda da görülmektedir.

Birçok simgesel öğeli eşyalar sadece süs amacı taşımaktadır. Örneğin yapısal fonksiyonu dışında estetik fonksiyonu olanbir merdiven korkuluğu, koruyucu fonksiyonu dışında güzel duygular da uyandırmaktadır.

Metal süsleme sanatının estetik fonksiyonu, plastik ve stilistik örge ve öğelerin estetik etkisine bağlıdır.

Ferforje, mimari eleman olarak bazı teknik farklılıklarla dış ve iç mekânlarda kullanılmaktadır. Dış mekânlarda bahçe avlusu, bina ve avlu kapısı, pencere, balkon, merdiven korkuluğu yapı elemanları, fıskiye ve oturma takımları olarak kullanılmaktadır.

1.1. Strüktürel Kompozisyon Prensipleri
Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon oran-orantı, simetri-asimetri, denge, ritim
gibi temel prensipler ya da ilkeler üzerine kurulmaktadır.

Bir dekoratif kompozisyon olarak formsal gelişmesine göre açık, merkezi ve friz
kompozisyon türlerine ayrılmaktadır. Bu türlere göre geometrik yapısı veya birimlerin düzeni de belirlenmektedir.

1.1.1. Kompozisyonun Geometrik Analizi
Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon geometrik yapı üzerine kurulan profil metallerden oluşturulan modüler düzenlemesidir.

Geometrik bir strüktürel düzenleme olarak ferforje kompozisyonu düzgün ve düzgün olmayan yapıya sahip olabilir.

Düzgün strüktürel kompozisyon, düzgün geometrik ağ ve kafes sistemi içinde, kare, dikdörtgen gibi şekilsel veya biçimsel elemanlarla oluşan kompozisyondur.

Düzgün olmayan, strüktürel kompozisyon, düzgün olmayan üçgen, üçgen gibi geometrik şekillerden oluşan kompozisyona denilir.

Bu kompozisyonların dışında bir kompozisyon yapısı karışık geometrik şekillerden de oluşabilir. Bu tür kompozisyon köşeli düzgün, yamuk ve yuvarlak geometrik şekil veya ağdan oluşmaktadır.

Strüktürel eleman (modül, motif), kompozisyonu oluşturan birim veya modüldür. Bu uygulamada elemanlar kare ve küptür.

1.1.2. Kompozisyonun Plastik Analizi
Kompozisyonun plastik analizi, strüktürel ağın dışında bütününde ve detayında şeklin biçimsel ve kontürel analizini içermektedir. Plastik analiz aynı zamanda stilistik (üslup birliği) analizini de içermektedir.

Bu stilistik analiz kompozisyonun motifsel plastikiyetinin belirlenmesi ve uyumudur. Plastik analiz büyük ölçüde motiflerde kullanılan bitkisel, geometrik gibi öğelerin stilistik özelliklerinin ayırt etmesini kapsamaktadır.

Stilistik açıdan geleneksel ve çağdaş çizgi taşıyan ferforje sanatı farklı tasarım çözümlerine ve yeni teknik buluşlara açık bir sanattır. Temelinde tekniğe bağlı olan ferforje, mimarinin stilistik karakterine uyarak kendi özellikleri içinde kalmaktadır. Kompozisyon yapı biriminin şekline stilistik motife ve modüler düzenine bağlıdır. Günümüzde genel olarak ferforje sanatı birçok geleneksel, klasik ve çağdaş stilleri kapsamaktadır. Geleneksel, milli, klasik ve neoklasik, barok ve kişisel tarzda eserler görülmektedir.

1.2. Yapım Resim
Yapım resim, bir ürün veya yapılacak olan bir işin teknik resim yöntemlerini kullanarak çizimidir. Bu resimde tüm detaylar verilmiş olup montaj ve renklendirme, perspektifsel görüntüleri de çizilir.

1.2.1. Mekân Araştırma Taslağı
Her bir uygulama, ferforjenin uygulanacağı mekân veya yerlerin incelenmesiyle başlar. Bu amaçla yerle ilgili tespitler yapılır ve krokiler çizilir. Yapıyla ilgili proje ve plânlar incelenir. Projeye uygun çözüm detaylar saptanır. Neticede uygulanacak olan kapı, pencere, basamak ve korkuluk gibi elemanların ölçüleri alınır. Bu ölçülere göre ölçekler hesaplanarak ölçekli araştırma krokileri ve yapım taslakları geliştirilir.

Metal süsleme temel dekoratif kompozisyon kurallarına dayalı ve çeşitli modelaj aletleri, araç ve gereçleriyle yapılmaktadır. Bu gereçleri doğru kullandıktan ve istenilen teknik şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağın tasarımlar, uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediğiniz taslağı kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.

1.2.2. Ferforje Kompozisyon Araştırmaları
Ferforje elemanlarının ölçülerine göre bina, mekân ve yerin konseptine ve stiline uygun kompozisyon araştırmaları yapılır.

1.2.3. Yapım Resmi Taslak Çizimi
Kompozisyon araştırmalarının sonucunda genel teknik verileri ile birlikte temel ve ayrıntılı taslak çizimler yapılır.

1.2.4. Fonksiyon Çizimi
Birçok uygulama için geçerli olan ayrıntılı ölçüsel, şekilsel ve fonksiyonel çizim yapılır. Bu tür çizimlerde örneğin merdiven parçalarının birbirine montajını gösteren çizim olabilir.

1.2.5. Ferforje Detay Çizimi
Detay çizimi kullanılacak veya tasarlanıp yapılacak elemanların daha ayrıntılı çizimlerini içermektedir.